cursus voor de gevorderde fotograaf

Voor de cursus die op 4 september start zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor bijzonderheden over de cursus zie het vorige blog en kijk bij cursus.